AMMODA KNAW AWARD: ODE AAN NIEUWSGIERIGHEID

Roshan Cools, Eveline Crone, Jeroen Geurts, Olivier Hekster, Alicia Montoya, Eva van Rooij, Appy Sluijs en Guido van der Werf zijn de winnaars van Ammodo KNAW Awards in 2017.

Deze film is vertoond tijdens de Ammodo KNAW Award uitreiking op 29 maart 2017. Acht wetenschappers vertellen over hun onderzoek en wat nieuwsgierigheid voor hen betekent. Deze acht wetenschappers hebben een Ammodo KNAW Award ontvangen.

Zie ook: ammodo-knaw-award.org

Ammodo KNAW Award 2017 to Roshan Cools

 

Ammodo KNAW Awards voor acht toponderzoekers in Nederland

25 januari 2017

Roshan Cools, Eveline Crone, Jeroen Geurts, Olivier Hekster, Alicia Montoya, Eva van Rooij, Appy Sluijs en Guido van der Werf zijn de winnaars van Ammodo KNAW Awards in 2017.
Dat hebben Ammodo en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vandaag bekend gemaakt. De laureaten ontvangen ieder een geldbedrag van 300.000 euro. Dat geld kunnen ze de komende jaren gebruiken om nieuwe wegen te verkennen in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

De laureaten zijn:


Olivier Hekster, hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hekster (42) corrigeerde het imago van voorheen als ‘gek’ geziene Romeinse keizers, zoals Nero, Caligula en Commodus, door te kijken naar hun gebruik van de massamedia van de antieke tijd: beeltenissen op munten, standbeelden en inscripties op gebouwen. Hoe probeerden de keizers met zulke communicatie hun macht in het enorme rijk te vestigen?

Jeroen Geurts, hoofd Anatomie en Neurowetenschappen aan het VUmc in Amsterdam. Geurts (38) was een pionier bij het opsporen van moeilijk detecteerbare afwijkingen in de hersenen van MS-patiënten. Mede dankzij dat werk kwam hij tot een nieuwe theorie over de
oorzaak van MS, één die fundamenteel afwijkt van de theorie die de meeste van zijn collega’s al vele jaren aanhangen.

Eva van Rooij, hoogleraar moleculaire cardiologie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht Van Rooij (39) ontdekte als eerste dat microRNA-moleculen, nog maar recent ontdekte componenten van de levende cel, een rol spelen bij ziekten van het hart. Nu zoekt ze verder naar andere moleculaire mechanismen die onze hartcellen besturen. Zijn ze misschien zo te beïnvloeden dat schade aan hartcellen kan worden beperkt of zelfs hersteld?

Appy Sluijs, hoogleraar Paleoceanografie aan de Universiteit Utrecht. Sluijs (36) ontdekte dat 56 miljoen jaar geleden, door een kettingreactie in de oceanen en de atmosfeer, het broeikaseffect op aarde hoog opliep. Bij de polen groeiden palmen en de noordelijke poolzee voelde aan als een subtropisch zwembad. Zou iets dergelijks nu weer kunnen gebeuren?

Roshan Cools, hoogleraar Cognitieve Neuropsychiatrie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Cools (41) ontdekte dat medicijnen die invloed hebben op onze hersenen niet altijd hetzelfde effect hebben: een middel dat de concentratie verhoogt, kan de flexibiliteit van het brein juist verlagen. Voor een ander kunnen die effecten precies omgekeerd zijn. Cools zoekt naar breinmechanismen achter iets dat filosofen al eeuwen bezig houdt: de menselijke wilskracht.

Alicia Montoya, hoogleraar Franse letterkunde en cultuur aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Montoya (44) ontdekte in 18e-eeuwse bibliotheekveilingcatalogi dat, in een tijd waarin de Verlichting het denken in Europa veranderde, religieuze boeken de bestsellers bleven. Ze vraagt zich af wat buiten de intellectuele elite de impact van de filosofische omslag was op bredere lagen van de bevolking. Is de hegemonie van kennis en ratio misschien overschat?

Guido van der Werf, Universiteitshoogleraar Global Carbon Cycle and Land Use Change aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van der Werf (44) onderzoekt hoeveel broeikasgassen er in de atmosfeer terecht komen door het afbranden van bossen, graslanden en veengebieden. Met hulp van modellen, satellietfoto’s en ‘drones’ brengt hij de bijdragen van branden, ontbossing en de uitbreiding van landbouwgrond op het broeikaseffect in kaart.

Eveline Crone, hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden. Crone (41) ontdekte dat niet elk onderdeel van het menselijk brein zich tegelijk ontwikkelt. In de puberteit nemen hersenkernen voor emotie een voorsprong op die voor beheersing. Dat helpt ongeremd, risicovol en onverantwoord pubergedrag te verklaren. Hoe gebruikt het puberbrein de woelige fase om creatieve maar evenwichtige beslissingen te leren nemen?


Meer informatie over de laueaten en hun onderzoek is te vinden op:
www.ammodo-knaw-award.org

==

Over de Ammodo KNAW Award
De Ammodo KNAW Award is ingesteld om bijzonder getalenteerde onderzoekers te stimuleren in een cruciale, gevorderde fase van hun wetenschappelijke carrière. Met de Award willen Ammodo en de KNAW tevens het ongebonden wetenschappelijk onderzoek in Nederland over de volle breedte versterken.
Elke twee jaar worden acht Ammodo KNAW Awards uitgereikt aan internationaal erkende onderzoekers op vier wetenschapsterreinen: Biomedical Sciences, Humanities, Natural Sciences en Social Sciences. De laureaten moeten verbonden zijn aan een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland en maximaal vijftien jaar geleden zijn gepromoveerd.

Over Ammodo
Ammodo is een instituut voor kunst en wetenschap. Samen met gerenommeerde partners initieert, ontwikkelt en ondersteunt Ammodo grensverleggende projecten binnen de beeldende kunst, podiumkunst en fundamentele wetenschap. Door excellente kunstenaars en wetenschappers ruimte voor verdieping te bieden en een bijdrage te leveren aan de zichtbaarheid van hun werk, stimuleert Ammodo de ontwikkeling van kunst en wetenschap.
Voor meer informatie, zie www.ammodo.org

Over de KNAW
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vervult drie kerntaken. Ze vormt een actief genootschap van excellente wetenschappers; ze dient vanuit een onafhankelijke positie de belangen van de wetenschap, adviseert de regering en stimuleert maatschappelijk debat; en ze is verantwoordelijk voor vijftien internationaal gerenommeerde onderzoeksinstituten op het terrein van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de levenswetenschappen. Voor meer informatie zie www.knaw.nl.

Meer informatie:
Internet: www.ammodo-knaw-award.org, info@ammodo-knaw-award.org
KNAW: Irene van Houten, 020 551 0733 / 06 1137 5909
Ammodo: Neeltje de Quaij, 020 794 45 20

Nearly winning is more rewarding in gambling addicts

Pathological gamblers have a stronger brain reaction to so-called near-miss events: losing events that come very close to a win. Neuroscientists of the Donders Institute at Radboud University show this in fMRI scans of twenty-two pathological gamblers and just as many healthy controls. The scientific journal Neuropsychopharmacology published their results last week.

How can we reduce irrational and risky eating behaviors ?

This is the question that Esther Aarts aims to answer with her research. Focusing on individual differences, she opens the way to tailor-made interventions, like mindful eating, to prevent obesity and associated diseases. Follow Esther on her journey by watching the Youtube video below.

Why can patients with ADHD control their behavior in some but not all circumstances?

Patients with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) can be quite impulsive, restless and easily distracted. In short, they often have difficulty controlling their behavior. Diminished behavioural control can result in problems at work or in someone’s social life. Although patients with ADHD often find it hard to focus at work, some can spend hours playing computer games without facing distraction. In other words, patients with ADHD appear able to control their behavior much better when they are doing something enjoyable or rewarding rather than boring.

There’s no ‘I’ in team – but occasionally there is a ‘me’

Leaders and bosses are often seen as independent and self-assured in their decision making, but new research suggests they are more likely to rely on the experiences and ideas of others when making choices.

Jennifer Cook, Hanneke den Ouden, Cecilia Heyes and Roshan Cools examined the ‘social dominance paradox’ and concluded that dominant individuals are more likely to use social learning, (the experiences of others around them), in decision making than subordinate people, who tend to draw primarily on their own experiences.

To get a better grap of these findings, watch the entertaining and informing video below in which social and individual learning is revealed by people building rockets and fMRI scanning.

Breindoping: de kosten en baten

 

Hersenonderzoeker prof. Roshan Cools van het Radboudumc ontvangt een bedrag van anderhalf miljoen euro van onderzoekorganisatie NWO. Met deze Vici kan ze de komende vijf jaar onderzoek  doen en een eigen onderzoeksgroep opbouwen. De Vici-beurs is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland.

New study points to differences in brain organization between macaque monkeys and humans

This week, our paper “Comparative diffusion tractography of cortico-striatal motor pathways reveals differences between humans and macaques” was published online ahead of print in the Journal of Neurophysiology.

This paper compared pathways connecting two cortical motor areas – the frontal eye fields, an area supporting eye movements, and the primary motor cortex, an area supporting limb movements – with the striatum, a structure in the center of the brain, between macaque monkeys and humans. These pathways are thought to be fundamental for the control over eye and limb movements, especially in complex environments and demanding tasks.

Nadat’ of ‘voordat’? Parkinsonpatiënten weten het niet

Voegwoorden van tijd zoals ‘voordat’ en ‘nadat’ geven ons de mogelijkheid om een opeenvolging van gebeurtenissen in verschillende volgorden te beschrijven. We kunnen gebeurtenissen beschrijven in de volgorde waarin ze daadwerkelijk gebeurd zijn, door het woord ‘nadat’ te gebruiken, bijvoorbeeld: ‘Nadat de wetenschapper het artikel indiende, veranderde het wetenschappelijke tijdschrift haar beleid’. We kunnen gebeurtenissen ook in omgekeerde volgorde beschrijven met behulp van ‘voordat’, bijvoorbeeld: ‘Voordat het wetenschappelijke tijdschrift haar beleid veranderde, diende de wetenschapper het artikel in’. Om de zin met ‘voordat’ te begrijpen, moet je in je hoofd de volgorde van de beschrijvingen in de zin omdraaien om de daadwerkelijke opeenvolging van gebeurtenissen te reconstrueren. Voor jou gaat dit misschien moeiteloos, maar het is verrassend moeilijk voor jonge kinderen en mensen met de ziekte van Parkinson of afasie.

The lab on Lucy

Lucy is a new science fiction movie based on the idea that humans only use 10% of our brain capacity. From a neuroscientific point of view this idea is a myth, complete bollocks. But that is not the only theoretical flaw in the movie. As overenthusiastic neuroscientists we tried our best to separate science fiction from facts. This is our lab on Lucy.